O nas

Kancelaria działa od 1998 r.  w formule spółki cywilnej, pierwotnie czteroosobowej, obecnie – trzyosobowej.

Wspólnicy Kancelarii to dwóch radców prawnych i adwokat. Taki skład personalny powoduje, że Kancelaria świadczyć może pomoc prawną w pełnym zakresie przewidzianym zarówno w ustawie o radcach prawnych jak i w ustawie Prawo o adwokaturze. Oznacza to, że Kancelaria uprawniona jest do prowadzenia spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych i pracowniczych, a także – do prowadzenia obron w sprawach karnych.

Z uwagi na przeszłość zawodową wspólników – każdy z nich posiada co najmniej 20 letnie doświadczenie w pracy w organach administracji publicznej – podstawową specjalizacją Kancelarii pozostają sprawy administracyjne, głównie z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz prawa samorządu terytorialnego. 

Kancelaria specjalizuje się także w obsłudze postępowań układowych, upadłościowych i likwidacyjnych podmiotów gospodarczych.

Niezależnie od powyższych specjalizacji Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych, w tym – banków obejmującą:

  • bieżące doradztwo prawne,

  • uczestnictwo w pertraktacjach gospodarczych,

  • wydawanie pisemnych opinii prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem obsługiwanego podmiotu,

  • opiniowanie projektów umów,

  • opracowywanie projektów umów w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym,

  • zastępstwo w postępowaniach przed organami administracji, sądami powszechnymi i administracyjnymi,

  • nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym.

W bieżącej działalności Kancelaria współpracuje z kilkunastoma renomowanymi kancelariami z terenu województwa śląskiego.