Zespół

r.pr. Janusz Wiltos

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1971). Od 1977 radca prawny. W latach 1983 – 1997 dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykładowca prawa administracyjnego na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od dwóch kadencji wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Podstawowa specjalizacja to sprawy administracyjne, głównie z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego, a także  prowadzenie spraw rewindykacji majątków odebranych przed 1989 na podstawie różnych tytułów prawnych.

r.pr. Marek Hamerlik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1983). Od 1989 radca prawny. W latach 1983 – 1998 radca prawny w Wydziale Prawnym w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Podstawowa specjalizacja to sprawy administracyjne, cywilne oraz upadłościowe i naprawcze.

adw. Andrzej Konieczko

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1972). Od 1980 radca prawny, a od 1998 adwokat. W latach 1995 – 1998 zastępca dyrektora Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W roku 2001 pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach.

Podstawowa specjalizacja to sprawy administracyjne, głównie z zakresu prawa samorządu terytorialnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego.